Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Dar es Salaam : Maatietoa : Tansania

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Dar es Salaam

Embassy of Finland, P.O.Box 2455
Dar es Salaam, Tanzania
Vaihde: +255 22 2212 400
S-posti: sanomat.dar@formin.fi, visa.dar@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maatiedosto Tansania

Nimi

KieliVirallinen nimiKäyttönimi
suomiTansanian yhdistynyt tasavaltaTansania
englantiThe United Republic of TanzaniaTanzania
suahiliJamhuri ya Muungano wa TanzaniaTanzania

Itsenäistyminen

Tansanian mannermaa eli Tanganjika itsenäistyi 9. joulukuuta 1961. Tanganjika ja Sansibar muodostivat Tansanian yhdistyneen tasavallan liittovaltion 26. huhtikuuta 1964.

Kansallispäivä

9. joulukuuta

Lippu

 

Kartta

 

Aikaero Suomeen

Kesäisin: UTC +3, sama aika kuin Suomessa

Talvisin: UTC+3, 1 tunti Suomea edellä

Pinta-ala

945 000 km²

Väkiluku

47 780 000 (Maailmanpankin arvio 2012)

Pääkaupunki

Suomeksi: Dodoma

Omalla kielellä: Dodoma

Diplomaattisuhteet

14. kesäkuuta 1965

Suomi tunnustanut

9. joulukuuta 1961

Suomen edustautuminen

Suomen suurlähetystö, Dar es Salaam
Suurlähetystön yhteystiedot

Edustautuminen Suomessa

Tansanian suurlähetystö, Tukholma

Linkit


Suhteet

Tansania on Suomen pitkäaikaisin ja monessa suhteessa tärkein kehitysyhteistyökumppani. Suomi perusti kehitysaputoimiston Dar es Salaamiin vuonna 1968, joka muutettiin suurlähetystöksi vuonna 1971. Tansaniasta oli Suomen kehitysyhteistyön ensimmäinen kahdenvälinen kehityskumppani ja maalla oli erityisasema Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanina 1990-luvun alkuvuosiin asti. Tiivis yhteistyö jatkuu edelleen.

 

Suomi aloitti kehitysapunsa Tansaniassa osallistumalla yhteispohjoismaisiin hankkeisiin 1960-luvulla . Kahdenvälinen kehitysapuohjelma alkoi vähitellen vesisektorilla ja kaivotoimintana ja sitä toteuttivat vapaaehtoiset sekä tekniset asiantuntijat. 1970-luvulla hankkeet monimuotoistuivat ja laajenivat useammille sektoreille kun Suomi etsi kehitysavun profiiliaan. Enenevissä määrin rahoitettiin hankkeita vesi- ja metsäsektorilla ja taloudellisen ja sosiaalisen infrastruktuurin kehittämiseksi konsulttiyritysten voimin. 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa Suomen kehitysapua keskitettiin harvempiin hankkeisiin. Suurta painoarvoa annettiin tuottaviksi nähdyille teollisuuden aloille, kuten sähkö-, metsä-, kaivos- ja rakennussektoreille. Hankkeilla pyrittiin parantamaan tansanialaisten valtioyhtiöiden toimintakykyä ja tuottavuutta ja ne perustuivat pitkälti suomalaisen henkilökunnan työhön ja maahantuotujen suomalaisten laitteiden käyttöön.

 

1980-luvulla tukea siirrettiin valtionyhtiöiltä suuriin kovan infrastruktuurin hankkeisiin, kuten Dar es Salaamin sataman kehittämiseen ja Panganin vesivoimalaitoksen rakentamiseen. Lisäksi maaseudun kehittymistä tuettiin Mtwaran ja Lindin alueilla. Luonnonvarojen suojelusta muodostui uusi yhteistyösektori. 1980-luvun kehitysyhteistyötä leimasivat erityisesti Maailmanpankin ja IMF:n ajamat rakennesopeutusohjelmat. Vuosikymmenen loppupuoliskolla avun ehdollisuudesta muodostui tärkeä osa Suomen ja Tansanian välisen kehitysyhteistyön logiikkaa. 1980-luvun lopulla Suomen osuus Tansanialle suunnatusta virallisesta kehitysavusta oli seitsemän prosenttia, mikä on historiallisesti suurin prosentuaalinen osuus Suomen Tansanialle antamasta avusta.

 

Laman takia Suomen kehitysapua vähennettiin radikaalisti 1990-luvun alussa. Suomen osuus virallisesta kehitysavusta Tansanialle putosi 1,4 prosenttiin vuosina 1995–96 ja Tansania menetti erityisasemansa Suomen kehitysyhteistyön pääyhteistyökumppanina. Kehitysyhteistyössä alettiin painottaa köyhyyden vähentämistä sekä kumppanimaiden omistajuutta. Suomi alkoi keskittyä metsäsektorin ja muiden ympäristöön liittyvien toimintojen instituutioiden kehittämiseen sekä demokratian ja hyvän hallinnon edistämiseen. Sektoriohjelmista ja avun harmonisoinnista tuli uusia kehitysavun käytäntöjä ja niiden painoarvo on lisääntynyt 2000-luvulla.

 

Yleinen budjettituki on ollut Suomen merkittävimpiä apumuotoja Tansaniassa 2000-luvulla. Vuonna 2014 sen määrä oli 11 miljoonaa euroa. Suomi toimi avunantajien budjettitukiryhmän puheenjohtajana kautena 2014–2015. Yleinen budjettituki on ollut tärkeää erityisesti Tansanian makrotaloudelliselle kehitykselle sekä sosiaalisektorille. Viime aikoina on kuitenkin tapahtunut ns. "pakoa Pariisista" (ks. maatiedoston Kehityspolitiikka-osio), kuten siirtymistä yleisestä sektoribudjettitukeen. Suomi ei ole antanut yleistä budjettitukea Tansaniassa kauden 2014-2015 jälkeen.

 

Suomi tukee Tansanian hallituksen ponnisteluja kansallisen kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategian sekä vuoden 2025 kehitysvision tavoitteiden saavuttamiseksi.   Suomen kehitysyhteistyötä koskevassa maaohjelmassa (2013–2016) korostuvat Suomen uuden kehityspoliittisen ohjelman painotukset erityisesti ihmisoikeuksien, inhimillisten resurssien ja ilmastokestävyyden osalta. Suomen strategiset painopisteet ja kehitysyhteistyö Tansaniassa kohdistuvat kolmelle alueelle:

 

 

Hyvä hallinto

 

Tansanian panostukset oman varainkeruun vahvistamiseksi ovat voimistuneet. Myös mittavien kaasuesiintymien arvioidaan tarjoavan pitkällä tähtäimellä merkittävän mahdollisuuden valtion tulojen kasvamiselle.  Julkisten varojen hyvä hallinnointi, läpinäkyvyys ja vastuullisuus, ja tasapuolinen palvelujen tarjoaminen kansalaisille tulevat olemaan enenevissä määrin tärkeitä uudessa tilanteessa.

Suomi työskentelee näiden tavoitteiden tukemiseksi seuraavin yhteistyömuodoin ja ohjelmin:

 

Tuki julkisen talouden hallinnon reformiohjelmalle, 4,8 MEUR 2014-17

Kestävän kehityksen instituutti Uongozi, 12 MEUR 2013–17

Tuki naisten johtajuuden ja poliittisen osallistumisen vahvistamiselle, 1,5 MEUR 2014-16

Budjettituki, 33 MEUR 2013–15

 

Maan ja luonnonvarojen kestävä käyttö

 

Tansanian talous perustuu vahvasti luonnonvarojen hyödyntämiseen. Maankäyttöön, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset tulevat myös jatkossa olemaan erittäin tärkeitä. Yhteistyö metsävarojen kestävän käytön ja hyödyntämisen edistämiseksi tulee säilymään merkittävässä asemassa Suomen yhteistyössä seuraavien ohjelmien alla:    

 

Yksityismetsähanke, 19 MEUR (käynnistymässä)

Mama Misitu (laittomat hakkuut ja kestävä metsänkäyttö), 2012–17, 2 MEUR

Tuki yksityiselle metsätaloudelle ja arvoketjuille,  2013–2017 on 19,1 MEUR

NAFORMA (metsäinventointi), 2009–14, 4 MEUR

SMOLE (maarekisteröinti Sansibarilla), 2010–14, 9 MEUR

 

Osallistava, kestävä ja työllisyyttä edistävä taloudellinen kasvu

 

Ollakseen kestävää, Tansanian talouskasvun tulisi ulottua maantieteellisesti laajalle ja tavoittaa erityisesti nuorten aikuisten kasvava ryhmä. Yrittäjyyden tukeminen ja työpaikkojen luominen maa- ja metsätalouden parissa ovat Suomen yhteistyön keskiössä.  Tansanian pitkän tähtäimen siirtymä tulee vaatimaan väestöltä myös uusia taitoja, ja uusi teknologia tulee tarjoamaan mahdollisuuksia ja työvälineitä maan kehityshaasteisiin vastaamiseen.

 

Suomi tulee panostamaan enenevissä määrin näihin tarpeisiin yhteistyössään, muun muassa seuraavin ohjelmin ja yhteistyömuodoin:

 

TANZICT  (Tanzanian Information society and ICT sector Development Project), 2011-14, 5 MEUR,  

LIMAS (Lindi and Mtwara Agribusiness Support Project), 2010-14, 9 MEUR,

Dar es Salaamin sähköjakeluverkon tukihanke, 2013–2016, 26,5 MEUR

Perunaviljelyn kehittäminen Tansanian ylänköalueella 2011–2014, 2,5 MEUR

Tuki EAC:lle 4.25 MEUR 2013-2016 (alueellinen tuki)

Trade Mark East Africa, 4MEUR, 2013-2016 (alueellinen tuki)

Team Finland  -yhteistyö (Finnfund, Finnpartnership)

 

Tansania on myös merkittävin suomalaisten kansalaisjärjestöjen toteuttaman kehitysyhteistyön kohdemaa. Hankkeita on vuositasolla useita kymmeniä, ja niitä toteutetaan yhteistyössä tansanialaisten kumppanijärjestöjen kanssa. Hankkeiden suuresta määrästä johtuen yhteistyötä on usealla saralla, mm. nuoriso- ja vammaistyön, ICT:n, terveydenhuollon, ympäristö-, metsä- ja vesiasioiden parissa.

 

Suomen suurlähetystö tukee lisäksi paikallisen yhteistyön (PYM) määrärahoilla tansanialaisia kansalaisjärjestöjä. Ihmisoikeudet, vammaiskysymykset, koulutus, tasa-arvoisuus ja palveluntarjonta, HIV/AIDS ja kestävä metsänkäyttö ovat olleet tärkeitä toiminta-alueita.

 

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen ja Tansanian välinen kauppa on varsin vähäistä. Tansaniasta tuotiin Suomeen vuonna 2015 noin viiden milj. euron edestä lähinnä maataloussektorin tuotteita. Suomen vienti Tansaniaan oli n. 27 milj. euroa. Vientituotteet ovat erityisesti koneita, kuljetusvälineitä ja lannoitteita.

 

Afrikan taloudellinen merkitys on korostumassa Suomelle erityisesti sinne suuntautuvien suorien investointien kautta. Yhden merkittävän suomalaisen investoinnin arvo voi helposti ylittää koko vuoden kauppavaihdon. Merkittävä osa Tansanian kaupasta ei myöskään enää näy kahdenvälisissä vientitilastoissa. Osa suomalaisista yrityksistä vie Afrikkaan kiinalaisten alihankkijoiden valmistamia tuotteita, joissa arvoketjun arvokkain osa säilyy edelleen kuitenkin Suomessa. Tansaniassa hyvä esimerkki tästä ovat kännykkämastot.

 

Luonnonkaasuntuotannon alkaessa lähivuosina Tansanian rannikolla avautuu suomalaisille yrityksillä merkittäviä mahdollisuuksia. Kansainvälisten investointien arvioidaan käynnistyvän vuoden 2017 paikkeilla, tuotanto muutamia vuosia myöhemmin.  Tansania voi olla tärkeä markkina-alue myös suomalaisille teknologian ja teollisten palvelujen yrityksille, laitetoimittajille sekä konepajoille. Lindiin suunniteltu kaasun nesteyttämisterminaali tulee olemaan yksi suurimmista yksittäisistä investoinneista Afrikassa (noin 20 miljardia USD).

Kulttuurisuhteet

 

Suomen ja Tansanian välille 70-luvulta alkaen virinneet yhteistyöprojektit, vierailut ja tutkimushankkeet kulminoituivat lopulta 12. joulukuuta 1988 solmittuun kulttuuriyhteistyö-sopimukseen. Viime vuosina yhteydet ovat lisääntyneet aktiivisten yksilöiden, kansalaisjärjestöjen ja yhteistyöstä kiinnostuneiden instituutioiden välillä.


Suomen valtio on tukenut maiden välisiä kulttuurisuhteita mm. ulkoasiainministeriön ja opetusministeriön kautta. Esimerkiksi vuonna 2014 ulkoasianministeriö myönsi tukea yhteisöjen vuorovaikutusta ja tasa-arvoa edistävälle tarinateatterihankkeelle Tansaniassa. Suomen suurlähetystö on tukenut Suomi–Tansania-kulttuuriprojekteja ja tansanialaisia kulttuuritoimijoita (esim. Zanzibar International Film Festival, Tansanian kulttuurirahasto, Sibelius-Akatemia, Bagamoyon taideoppilaitokset).

Suomalaiset, suomen kieli

 

Suomalaisten kansalaisjärjestöjen työ Tansaniassa juontaa juurensa vapaaehtoisten kehitysjoukkojen toimintaan sekä suomalaiseen lähetystyöhön, joka alkoi Tansaniassa 1940-luvulla. Suomen ulkoasiainministeriö alkoi rahoittaa suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehityshankkeita systemaattisemmin vuonna 1975. Nykyään Tansaniassa toimii useita kymmeniä suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Kepalla on Dar es Salaamissa maatoimisto. Ulkoasiainministeriö tukee suomalaisten kansalaisjärjestöjen hankkeita kehitysyhteistyövaroista ja lisäksi Tansanian kansalaisyhteiskunnan kehitystä tuetaan myös suurlähetystön paikallisen yhteistyön määrärahalla.


Viime vuosina verkostoituminen ja erilaiset yhteistyöhankkeet suomalaisten ja tansanialaisten instituutioiden välillä ovat lisääntyneet voimakkaasti. Yliopistot ja muut oppilaitokset ovat olleet hyvin aktiivisia erityisesti Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n hallinnoiman ohjelman puitteissa. Suomalaisten puolueiden (DEMO) toiminta naisten politiikkaan osallistuminen lisäämiseksi on lähtenyt lupaavasti käyntiin ja kuntien välinen yhteistyö (Kuntaliitto) on sekin ollut aktiivista. Muutamilla suomalaisilla kaupungeilla ja kunnilla on ystävyyskaupungit Tansaniassa:

 

 • Tampere - Mwanza
 • Hauho/Hartola - Iramba
 • Vaasa - Morogoro 
 • Jyväskylän seutukunnat - Mtwara
 • Kokkola - Ilala
 • Haapavesi - Bagamoyo

 

Tansaniassa asuu tällä hetkellä noin 200 suomalaista. Dar es Salaamissa toimii Suomen Opetushallituksen avustama Suomalainen opintoyhdistys Elimu ry., joka järjestää suomen ja ruotsin kielen täydentävää opetusta suomalaisille esi- ja peruskouluikäisille lapsille. Suomalainen yhteisö järjestää Tansaniassa myös perinteisiä suomalaisia juhlia. Facebookissa on Tansanian suomalaiset -ryhmä, jonka jäsenyyttä voivat anoa maassa asuvat tai asuneet suomalaiset.

 

Suomen ja Tansanian välistä kulttuurista vuorovaikutusta edistää Suomi–Tansania-seura ry. Seura perustettiin vuonna 1975 ja se on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Tansaniasta. Se välittää tietoa Tansaniasta järjestämällä näyttelyitä, luentoja, seminaareja, juhlia ja tapaamisia ja siltä on myös saatavissa Tansaniaa koskevaa havaintomateriaalia. Seuralla on myös yhteistyöhankkeita tansanialaisten järjestöjen kanssa.


Lisätietoja:
Suomi-Tansania-seura ry 

PL 906
00101 Helsinki

info@suomitansaniaseura.org

Vierailut

 

Viimeisimmät korkean tason vierailut Suomesta Tansaniaan

 

 • Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen ja yritysdelegaatio, vienninedistämisvierailu - marraskuu 2016
 • Pääministeri Jyrki Katainen ja kehitysministeri Pekka Haavisto, yritysdelegaatio, vienninedistämisvierailu – tammikuu 2014
 • Ulkomaankauppa- ja eurooppaministeri Alexander Stubb ja kehitysministeri Heidi Hautala ja yritys- ja kansalaisjärjestödelegaatio, vienninedistämisvierailu – toukokuu 2013
 • Kehitysministeri Heidi Hautala, kahdenvälinen vierailu – touko-kesäkuu 2012
 • Kehitysministeri Heidi Hautala (Sansibar), kahdenvälinen vierailu – lokakuu 2011
 • Pääministeri Matti Vanhanen – maaliskuu 2010
 • Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, Helsinki-prosessi – marraskuu 2007
 • Kehityspoliittisen toimikunnan delegaatio; Suomi-Tansania puolueiden demokratiadialogi –  huhtikuu 2005
 • Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki, Pohjoismaisen Afrikka-aloitteen ministerikokous – tammikuu 2005
 • Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki, kahdenvälinen vierailu – elo-syyskuu 2004

 

Viimeisimmät korkean tason vierailut Tansaniasta Suomeen

 

 • Presidentti Jakaya Kikwete ja rouva Salma Kikwete - kesäkuu 2015
 • Ulkoministeri Bernard Membe - kesäkuu 2015
 • Energia- ja mineraaliministeri George Simbachawene - kesäkuu 2015
 • Sansibarin maa-, vesi- ja energiaministeri Ramadhani Abdullah Shaaban - kesäkuu 2015
 • Energia- ja mineraaliministeri Sospeter Muhongo - syyskuu 2014
 • Sosiaali- ja terveysministeri Seif S. Rashidi – toukokuu 2014
 • Opetusministeri Shukuru Kawambwa, virallinen vierailu – lokakuu 2013
 • Vara-ulkoministeri Juma Mahadhi, Pohjoismaat–Afrikka-ulkoministerikokous, kesäkuu 2013
 • Luonnonvara- ja matkailuministeri Khamis Kagasheki, virallinen vierailu – maaliskuu 2013 
 • Viestinnän, tieteen ja teknologian varaministeri January Makamba, virallinen vierailu – syyskuu 2012
 • Ulkoministeri Bernard Membe, Helsinki-prosessi +10 – helmikuu 2012
 • Tiede ja teknologiaministeri Makame Mbarawa, virallinen vierailu – syyskuu 2011
 • Ulkoministeri Asha-Rose Migiro, Helsinki-prosessi – kesäkuu 2006
 • Tansanian Presidentti Benjamin Mkapa, valtiovierailu – syyskuu 2005
 • Sansibarin Presidentti Amani Karume, virallinen vierailu – maaliskuu 2005
 • Varaulkoministeri Abdulkader Shaaref, Pohjoismaat–Afrikka-ulkoministerikokous, Helsinki-prosessi – tammikuu 2005
 • Mtwaran ja Lindin läänien maaherrojen vierailu – kesäkuu 2004
 • Kauppa ja teollisuusministeri Juma Ngasongwa, virallinen vierailu – lokakuu 2003
 • Ulkoministeri Jakaya Kikwete, Helsinki-prosessi – lokakuu 2003

Historia

 

Suomi tunnusti Tanganjikan 9. joulukuuta 1961 ja maiden välillä solmittiin diplomaattisuhteet 14. kesäkuuta 1965. Suomen ja Tansanian välisen yhteistyön juuret ulottuvat diplomaattisuhteiden solmimista pidemmälle. Ensimmäiset suomalaiset lähetyssaarnaajat saapuivat alueelle vuonna 1948 ja aloittivat terveydenhuollon ja koulutuksen parantamisen. Maiden välinen yhteistyö käynnistyi virallisesti vuonna 1962 yhteispohjoismaisen Kibaha Tanganyika -projektin puitteissa.


Vuonna 1968 Suomi ja Tansania solmivat kahdenvälisen kehitysyhteistyösopimuksen. Sitä varten Dar es Salaamissa avattiin Addis Abeban suurlähetystön alainen kehitysapuosasto, jonka tehtävistä osa liittyi kehitysapuun ja osa oli diplomaattisia. Huhtikuun alusta 1970 nimitettiin Addis Abebaan I. luokan lähetystösihteeriksi Erkki Hedmansson, joka toimi samalla väliaikaisena asiainhoitajana Dar es Salaamissa. Edustustosta tuli virallisesti itsenäinen suurlähetystö 1. maaliskuuta 1971 ja suurlähettilääksi nimitettiin Pariisista Seppo Pietinen.

 

Suomen suurlähetystön päälliköt

 • Henrik Blomstedt, suurlähettiläs (Dar es Salaam/Addis Abeba) 1966–1969
 • Joel Pekuri, suurlähettiläs(Dar es Salaam/ Addis Abeba) 1969–1971
 • Seppo Pietinen, suurlähettiläs 1971–1973
 • Martti Ahtisaari, suurlähettiläs 1973–1977
 • Richard Müller, suurlähettiläs 1977–1980
 • Risto Kauppi, suurlähettiläs 1980–1983
 • Ilkka Ristimäki, suurlähettiläs 1983–1987
 • Unto Korhonen, suurlähettiläs 1987–1988
 • Kari Karanko, suurlähettiläs 1988–1993
 • Ilari Rantakari, suurlähettiläs 1994–1997
 • Ritva Jolkkonen, suurlähettiläs 1998–2002
 • Jorma Paukku, suurlähettiläs 2002–2007
 • Juhani Toivonen, suurlähettiläs 2007–2011
 • Sinikka Antila, suurlähettiläs 2011–2015
 • Pekka Hukka, suurlähettiläs 2015-

Hyvä tietää

Asemapaikan sijainti

 

Tansania sijaitsee Afrikan itärannikolla vähän päiväntasaajan eteläpuolella rajoittuen idässä Intian valtamereen. Se on pinta-alaltaan 945 087 km² ja jakaa rajansa kahdeksan muun maan kanssa. Etelässä Tansanian rajanaapureina ovat Mosambik, Malawi ja Sambia, lännessä Ruanda, Burundi ja Kongon demokraattinen tasavalta sekä pohjoisessa Kenia ja Uganda.

Asuminen, asunnot

 

Yleisin tapa asua Tansaniassa länsimaalaisille on vuokrata talo tai asunto. Vuoden vuokra maksetaan yleensä etukäteen talonomistajalle. Asunnon löytämiseksi on helpointa kääntyä asunnonvälittäjän puoleen. Dar es Salaamissa on kolme isoa ja hyvätasoista asunnonvälittäjää.

 

 

Viime vuosina Dar es Salaamissa on rakennettu paljon uusia taloja sekä compound-tyylisiä asuinalueita helpottamaan suurta asuntopulaa, mutta ulkomaalaisten suosimilla alueilla kasvanut tarjonta ei ole saanut tässä vaiheessa vuokrahintoja laskemaan. Usean talon muodostamat compoundit ovat lapsiystävällisiä ja talojen yhteiseltä alueelta löytyy yleensä yleinen uima-allas, tenniskenttä, kuntosali ja joistakin jopa sauna. Alueet ovat siistejä, hyvin pidettyjä ja rauhallisia asua. Asuntojen kunto, erityisesti lähiaikoina rakennetuissa taloissa, lähentelee eurooppalaista tasoa.

 

Msasanin niemimaan (ml. Masaki, Oysterbay) ja Mikochenin asuinalueet ovat suosittuja länsimaalaisten keskuudessa. Msasanin niemimaalla sijaitsevien talojen puutarhojen koko vaihtelee suuresti ja vain harvoissa on omat uima-altaat, mutta meren, kauppojen, urheilumahdollisuuksien, ravintoloiden ja muiden palveluiden läheisyys sekä alueen yleinen turvallisuustaso tekee niemimaasta Dar es Salaamin halutuimman ja hienoimman asuinalueen. Vuokralla olevien talojen kunto vaihtelee. Taloissa on yleensä 3-4 makuuhuonetta ja joissakin on lisäksi erillinen vierashuone tai vierassiipi omine WC- ja suihkutiloineen. Rannikolla vallitseva kostea ja kuuma ilmasto kuluttaa rakennuksien kuntoa ja asuntoa, vuokratessa kannattaa kiinnittää huomiota mahdollisiin kosteusvaurioihin sekä tekstiilien kuntoon.

Autot

 

Hyväkuntoisia käytettyjä autoja on mahdollista ostaa paikallisesti joko autoliikkeistä (suurin osa autovalikoimasta tulee suoraan Japanista ja Euroopasta) tai ulkomailta tilaten (ks. esim. AutoRec). Afrikassa suosituilla automerkeillä (mm. Toyota, Nissan, Land Rover) on omat liikkeensä, joten myös uusien autojen ostaminen on mahdollista paikallisesti. Autojen huoltopalveluja on myös saatavilla, mutta toisinaan varaosien saanti on hankalaa. Huoltamon luotettavuus on syytä selvittää etukäteen.

 

Auto tulee rekisteröidä Tansanian veroviranomaisella (Tanzania Revenue Authority).  Autovakuutus (ks. esim. ARIS) on pakollinen ja auton tuulilasiin tulee kiinnittää vakuutuksen voimassaoloa osoittava tarra. Lisäksi vuosittain kannetaan moottoriajoneuvovero, jonka summa riippuu moottorin kapasiteetista. Ajoneuvojen katsastuksia ei suoriteta.

 

Suomalaista ajokorttia saa käyttää korkeintaan 3 kuukautta, ja sen jälkeen täytyy hankkia paikallinen ajokortti, joka on voimassa kolme vuotta. Tansanialaisen ajokortin saamiseksi täytyy suorittaa ajokoe ja suullinen kuulustelu. Lisäksi vaaditaan todistus näkökokeesta. Ajokortti maksaa noin 20 euroa ja testit noin 1,50e.

 

Suosittelemme kansainvälisen ajokortin hankkimista Autoliitolta Suomesta ennen Tansaniaan saapumista. Tarvittaessa sen voi tilata myös postitse jälkikäteen. Kansainvälinen ajokortti on yleisesti voimassa vain vuoden, mutta liikennepoliisilta voi hakea leiman korttiin, joka pidentää sen käyttöaikaa. Leima kannattaa hankkia hyvissä ajoin ennen kortin umpeutumispäivää. Tansanialaisen ajokortin haltijoille kansainvälisen ajokortin myöntää Tanzanian Automobile Association.

Edustustot

 

Seuraavilla valtioilla on Dar es Salaamissa suurlähetystö:

 

Alankomaat, Algeria, Angola, Arabiemiirikunnat, Belgia, Brasilia, Burundi, Egypti, Espanja, Etelä-Afrikka, Indonesia, Intia, Iran, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Japani, Jemen,  Kanada, Kenia, Kiinan kansantasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta, Korean demokraattinen kansantasavalta, Korean tasavalta, Kuuba, Libya, Malawi, Mosambik, Namibia, Nigeria, Norja, Oman, Pakistan, Qatar, Ranska, Ruanda, Ruotsi, Saksa, Sambia, Saudi-Arabia, Senegal, Somalian tasavalta, Suomi, Sudan, Sveitsi, Syyrian arabitasavalta, Tanska, Turkki, Uganda, Vatikaani, Venäjä, Vietnam, Yhdysvallat ja Zimbabwe

 

Seuraavilla valtioilla on Tansaniassa konsulaatti:

Australia, Egypti (Sansibar), Intia (Sansibar), Itävalta, Kiinan kansantasavalta (Sansibar), Kreikka, Kypros (Arusha), Mosambik (Sansibar), Norja (Arusha, Sansibar), Puola, Seychellit, Tanska (Arusha), Unkari, Yhdysvallat (Sansibar)

 

Lisäksi Palestiinalla, Saharan demokraattinen arabitasavallalla ja Euroopan komissiolla on Tansaniassa edustusto.

Hankinnat

 

Uusia kauppoja, ravintoloita ja muita palveluita syntyy päivittäin. Dar es Salaamissa on tarjolla lähes kaikkia tavanomaisia elintarvikkeita ja kulutustavaroita. Oma teollinen tuotanto on vähäistä, joten suuri osa jalostetuista tuotteista tuodaan maahan. Laadukkaat tuontituotteet ovat hintavia. Pienet kaupat ovat auki noin klo 9-17 ja saattavat mennä kiinni iltapäivän siestan tai rukoushetken ajaksi. Isommat ruokakaupat ovat auki myöhempään.

 

Kansainvälisiä kodinkonemerkkejä voi ostaa myös paikallisesti. Hintatasossa ei ole suuria eroja verrattuna ulkomailta tai Suomesta hankittuihin kodinkoneisiin. Huonekaluja taas voi hankkia tai teettää paikallisesti. Erityisesti veistoksin koristellut puuhuonekalut ja kierrätyspuusta valmistetut esineet ovat ulkomaalaisten parissa suosittuja. Teollisesti valmistetut huonekalut ovat yleensä Aasian maista tuotuja, eikä niiden laatu ole korkea.

 

Erilaiset puuveistokset, maalaukset ja taide-esineet, kuten korut, kankaat ja mausteet, ovat suosittuja matkamuistoja.

Ilmasto

 

Tansania sijaitsee tropiikissa. Käytännössä trooppinen ilmasto vallitsee kuitenkin vain rannikolla sekä joillain sisämaan matalilla alueilla. Kesä–lokakuussa vallitsee  kuiva kausi, jolloin on myös viileämpää. Sade on harvinaista ja taivas on yleensä pilvetön. Lämpötila vaihtelee rannikolla ja matalilla sisämaaseuduilla noin 20 ja 30 asteen välillä. Ylängöillä ilmasto on viileämpi kuin trooppisella rannikolla ja erityisesti yöt saattavat olla kylmiäkin. Lämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä. Ilmankosteus on myös rannikkoalueita matalampi.

 

Maan pohjois- ja itäosissa on kaksi sadekautta. "Pienet sateet" (vuli) kestävät marras–joulukuun ja "suuret sateet" (masika) alkavat maaliskuussa ja kestävät noin toukokuuhun. Sadekausien aikana on kuumempi kuin kuivalla kaudella; lämpötila vaihtelee 30 ja 35 asteen välillä tai voi nousta jopa 40 asteeseen. Maan etelä-, länsi- ja keskiosissa sadekausia on vain yksi. Ilmastonmuutoksen seurauksena kuivan ja sadekauden eivät ole enää yhtä selkeitä kuin ennen; sadekaudella voi iskeä kuivuus ja kuivalla kaudella sataa. Suuri osa sisämaasta on sadekausillakin kuivaa ja paikoin sademäärä jää hyvin alhaiseksi, mikä vaikeuttaa maanviljelystä.

 

Ilmastonmuutoksen seurauksena Tansanian ilmastossa on tapahtunut muutoksia. Vuoden keskilämpötila on noussut vuodesta 1960 yhdellä asteella ja lämpimien öiden määrä on lisääntynyt. Kilimanjaron jää- ja lumipeite pieneni 80 prosenttia 1900-luvun aikana. Lisäksi samalla alueella pilvimetsät ovat vähentyneet ja niihin liittyvän sumun väheneminen on vaikeuttanut paikallisten juomaveden saantia. Myös järvissä elävät levä- ja kalalajit ovat vähentyneet ja merissä on tapahtunut korallien vaalenemista.

 

Joukkoliikenne

 

Kaikissa suurimmissa kaupungeissa on lentokenttä. Lentäminen on nopein tapa liikkua Tansaniassa eikä ole yhtä riippuvainen sääolosuhteista kuin maantieajaminen, vaikkakin lentoja peruuntuu jonkin verran niistä johtuen. Matkustamista lentoteitse haittaavat myös lentokaluston vähyys ja jatkuvat ylibuukkaukset. Kotimaan lentoliikenne on kuitenkin melko kattavaa ja sitä liikennöivät mm. Precision Air ja Coastal Aviation. Jälkimmäiseltä voi myös vuokrata pienkoneita, joilla pääsee luonnonpuistoihin.

 

Autoja voi vuokrata suurimmista hotelleista ja autovuokraamoista. Hinnat ovat suomalaisen tason mukaan korkeat. Tansanian tieverkosto on harva ja melko huonokuntoinen. Kestopäällysteisiä teitä löytyy, mutta niin myös kapeita, kuoppaisia ja huonokuntoisia polkuja. Sadekausina erityisesti maan eteläosien tieyhteydet ovat huonot. Dar es Salaamista lähtee päätiet muihin maan suuriin kaupunkeihin (Tanga, Moshi, Arusha, Morogoro, Mikumi, Iringa ja Mbeya) ja teitä on kunnostettu viime vuosina. Pääteiltä haarautuvat pikkutiet ovat yleensä huonokuntoisia. Maantietä pitkin pääsee myös Dar es Salaamista Viktoria-järven rannalle ja Etelä-Tansaniaan.

 

Rautateitä kulkee Dar es Salaamista pohjoiseen Moshiin, Tangaan ja Arushaan, maan halki Morogoron, Kilosan, Dodoman ja Taboran kautta Kigomaan sekä Mwanzaan. Tanzania Railways Limited (TRL) liikennöi päivittäin Dar es Salaamista Mwanzaan ja Kigomaan ja Tazara puolestaan Mbeyan kautta Sambiaan. Junalla matkustaminen on melko hidasta. Pitkille matkoille on tarjolla makuuvaunupaikkoja. Junissa on kolme eri luokkaa, jotka ovat kaikki kuitenkin eurooppalaisittain huonokuntoisia.

 

Rautateillä on linja-autoliikennettä seuduille, joille junat eivät kulje. Lisäksi kaupungeissa on kaupungin sisäistä bussiliikennettä. Reittejä liikennöivät dala dala -minibussit, jotka ovat yleensä ylikuormitettuja. Matkatavaravarkaudet ovat yleisiä julkisissa kulkuvälineissä. Eurooppalaiset eivät tosin käytännössä käytä julkisia kaupungissa tai maaseutumatkoilla. Jotkin pitkän matkan bussiyhteydet toimivat kuitenkin hyvin, kuten mm. Scandinavia Expressin liikennöimät matkat.

 

Taksipalveluita on kaupungeissa tarjolla, mutta autojen taso vaihtelee ja se on hyvä tarkistaa ennen matkaa. Kaikki kuskit eivät myöskään ole luotettavia. Jos hyvä kuski sattuu kohdalle, kannattaa häneltä ottaa puhelinnumero muistiin. Uber-taksipalvelualoitti toimintansa Dar es Salaamissa vuonna 2016.

 

Sansibarille kulkee lautta Dar es Salaamista. Väliä liikennöi muun muassa Azam Marine. Turistit maksavat lauttamaksun dollareissa, vain kansalaiset ja oleskeluluvan haltijat maksavat shillingeissä.

Juomarahat

 

Tavallinen juomarahakäytäntö on antaa 10 prosenttia laskun summasta juomarahana.

Jätehuolto

 

Dar es Salaam on jaettu kaupungin valtuuston toimesta eri alueisiin, joista valtion jätehuoltofirma pitää huolta. Yleisesti jätteet kerätään noin kaksi kertaa viikossa. Yksityisiä jätehuoltofirmojakin löytyy, jotka toimivat välillä huomattavasti säännöllisemmin. Yleinen käytäntö on maksaa kerran kuussa jätehuollosta. Hinnat ja käyntien tiheys vaihtelevat suuresti.

Kansalliset vapaapäivät

 

Tansanialaiset vapaapäivät ovat seuraavat:

 

  1.1.

  uudenvuodenpäivä

  12.1.

  Sansibarin vallankumouksen muistopäivä

    7.4.

  Sheikh Abeid Amani Karumen päivä

  14.4.

  pitkäperjantai

  16.4.

  pääsiäissunnuntai

  17.4.

  toinen pääsiäispäivä

  26.4.

  Union Day

  1.5.

  Labour Day

  26.&27.6.

  Eid-el-Fitr (Ramadanin päätösjuhla)

  7.7.

  kansainvälinen messupäivä saba saba

  8.8.

  maanviljelijöiden päivä nane nane

  2./3.9.

  Eid-el-Hajj

  14.10.

  Julius Nyereren muistopäivä

  9.12.

  Tansanian itsenäisyyspäivä

  15./16.12.

  Maulid Day

  25.12.

  joulupäivä

  26.12.

  tapaninpäivä

 

 

Kirjallisuus

 

Ennen Tansaniaan matkustamista tai muuttamista voi tutustua esimerkiksi seuraaviin teoksiin:

 

 • Marttila, Olli (2008), Safaripassi. Pohjois-Tansania. Käsikirja. Auris. ISBN 978-952-99154-3-9
 • Marttila, Olli (2003), Suuri Savanni. Tansanian kansallispuistot ja muut avainsuojelualueet. Auris. ISBN 952-99154-0-3
 • Marttila, Olli & Pekka Virtanen (2002), Kilimanjarolta Serengetiin: Afrikan suuri luonto. Tammi Kustannusosakeyhtiö. ISBN 951-31-1766-1
 • Marttila, Olli (2002), Norsuja tiellä. Tammi Kustannusosakeyhtiö. ISBN 951-31-25750
 • Norrmén, Gustaf  W. (1976), Turistina Kilimanjarolla. Kirjapaino T&T.

Kodinhoitoapu

 

Lasten- ja kodinhoitopalveluiden saatavuus on hyvä. Monet palkkaavat talonsa edellisen vuokralaisen tai omistajan hyväksi havaitsemat työntekijät tai muiden länsimaalaisten suosittelemia työntekijöitä. Näin yleensä löytyy varsin luotettavaa ja osaavaa henkilöstöä, joita on joskin oltava valmis myös itse kouluttamaan ja perehdyttämään.

Koulut ja opiskelu

 

Länsimaalaisissa perheissä paikalta palkatut apulaiset hoitavat yleensä pienimpiä lapsia kotona.

Tansaniassa on myös monia yksityisiä leikkikouluja, jotka eivät ole lastentarhoja, vaan kouluja, joissa tarjotaan esiopetusta. Ne toimivat ainoastaan aamupäivisin. Dar es Salaamin ruotsalaisella koululla toimii pohjoismaisen päiväkodin tyyppinen förskola, jossa kielenä käytetään nordiskaa. Yleinen käytäntö on tuoda omat eväät. Dar es Salaamissa on myös joitakin yksityisiä englanninkielisiä ja yksi ranskankielinen päiväkoti.

 

Tansanian julkiseen koulujärjestelmään tukeutuminen ei ole suositeltavaa, sillä opetuksen taso on pääsääntöisesti erittäin alhainen. Luokat ovat todella suuria ja kouluista puuttuvat useimmiten kaikki opetusvälineet pulpeteista alkaen. Oppilaat hankkivat itse kirjansa ja muut kouluvälineensä.

 

Dar es Salaamissa ja myös Moshissa on tarjolla yksityisiä kansainvälisiä kouluja ja lisäksi Dar es Salaamissa on ranskalainen koulu. Kansainvälisen koulun nimi on International School of Tanganyika (IST). Se sijaitsee Msasanin niemimaalla. IST on hyvätasoinen englanninkielinen koulu, jossa voi suorittaa International Baccalaureat -tutkinnon. Koulussa on noin 1 300 oppilasta ja suuren hakijamäärän vuoksi kouluun on pyrittävä hyvissä ajoin ennen maahan saapumista.

 

IST:n opetus on rakennettu International Baccalaureat -organisaation ohjeistuksen ympärille ja on jaettu kolmeen kokonaisuuteen. Ensimmäiseen kuuluvat esikoulu ja päiväkoti (3–5-vuotiaille) sekä ensimmäiset 5 vuosiluokkaa (6–10-vuotiaat). Keskitason ohjelmassa ovat 11–16-vuotiaat luokkien 6–10 ajan. Viimeiset kaksi vuotta eli luokat 11–12 oppilaat käyvät kursseja, jotka johtavat International Baccalaureate -tutkintoon.

 

Kouluvuosi IST:ssä on jaettu kolmeen lukukauteen. Ensimmäinen lukukausi alkaa syyskuussa ja kestää jouluun asti. Lokakuussa on yhden viikon loma. Toinen lukukausi alkaa tammikuussa ja kestää maaliskuun loppuun, jonka jälkeen on yhden viikon loma. Kolmas lukukausi alkaa huhtikuussa ja kestää kesäkuun lopulle, jonka jälkeen on noin kahden kuukauden kesäloma.

 

Muita yksityisiä kouluja Dar es Salaamissa ovat mm. Haven of Peace Academy (HOPAC) ja Dar es Salaam International Academy (DIA).

 

Tansaniassa on myös useita korkeakouluja, kuten

 

Käymälät

 

Parempitasoiset käymälät löytyvät ostoskeskuksista, kuten Mlinimani City, Sea Cliff Village, Shoppers Plaza, Mayfair Plaza ja Slipway. Taso vaihtelee.

Lapset

 

Useimmat ulkomaiset perheet ovat kokeneet lasten kanssa asumisen Tansaniassa myönteisesti. Lapset otetaan yleensä hyvin huomioon ja heihin suhtaudutaan ystävällisesti. Dar es Salaamin merellinen ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet perheiden vapaa-ajan vietolle.

 

Dar es Salaamissa toimivat kansainväliset koulut ovat hyvin yhteisöllisiä, ja oppilaat viettävät usein aikaa oppituntien ulkopuolellakin koulun puitteissa. Koulut järjestävät lapsille koulupäivän jälkeen harrastuksia, eri urheilulajeista musiikkiin ja taiteeseen. Harrastukset kestävät noin 45 minuuttia ja halutessaan lapset voivat valita useita eri harrastuksia. Lapsille on tarjolla urheiluharrastuksia myös kuntoklubeilla. Venäjän kulttuurikeskus ja eräät yksityiset opettajat tarjoavat musiikki-instrumenttien opetusta. Pursiseura järjestää lapsille ja nuorille purjehduskursseja, golfklubi tennisopetusta. Teini-ikäisten suosittuja kokoontumispaikkoja ovat pursiseura sekä eräät ostoskeskukset.

Lemmikit

 

Kissojen ja koirien maahantuontiin tarvitaan terveys- ja rokotuskortti. Vesikauhurokotus on annettava minimissään kuukautta ennen maahantuontia ja sen antamisesta saa olla kulunut korkeintaan kolme vuotta ennen maahantuontia. Maahantuontilupaa on anottava vastaavalta viranomaiselta. Kirjeessä pitää mainita lemmikin laji, rotu, ikä, saapumissatama. Lisäksi siihen tulee liittää terveys- ja rokotuskortit. Tarkemmat tiedot ja lähetysosoitteet löytyvät Tansanian Tukholman edustuston sivuilta.


Vesikauhun lisäksi suositeltavia rokotuksia ovat rokotteet penikkatautia, hepatiittia, parvirokkoa ja leptospiroosia eli Weilin tautia vastaan.

 

Eläinlääkäreitä Dar es Salaamissa:

 

Pet Care House

Uganda Avenue 102

Dar es Salaam

puh. +255 753 643 835

Facebook-sivut

 

Vet Care Ltd., puh. +255 (0) 26 67 488

Vet Consult, puh. +255 (0) 27 74 269

Liikennekäyttäytyminen

 

Tansaniassa liikennekulttuuri on varsin nuorta. Autojen määrä on viime vuosina kasvanut nopeasti, eikä ajo-opetuksen taso ole korkea. Liikenteessä on siis mukana paljon varsin kokemattomia kuljettajia, mikä toisinaan aiheuttaa vaaratilanteita. Autokanta on osin huonokuntoista.

 

Kasvaneen autokannan johdosta ruuhkia esiintyy suurimmissa kaupungeissa. Dar es Salaamissa pääväylät ruuhkautuvat työpaikkaliikenteestä aamuisin ja iltapäivisin. Ruuhkatilanteissa liikennekuri on heikko, erityisesti pikkubussien kuljettajat pyrkivät ohittamaan jonoja aiheuttaen koko liikenteen hidastumista.

 

Poliisi ei juuri puutu alkoholin tai huumeiden käyttöön liikenteessä. Kaupungeissa erityisesti viikonloppuisin tulee ilta- ja yöaikaan tästä syystä noudattaa erityistä varovaisuutta. Maanteillä ajoa tulisi myös välttää pimeän aikaan, sillä toisinaan teillä liikkuu tai niille on pysäköity puutteellisesti valaistuja ajoneuvoja.

Majoitus

 

Hyvätasoiset hotellit sijoittuvat suurimpiin kaupunkeihin, luonnonpuistoihin sekä rantakohteisiin. Kaikkialla maassa on pienempiä ja vaatimattomampia majoituspaikkoja. Parempien hotellien hinnat ovat korkeahkot. Pienemmissä kaupungeissa on yleensä yksi tai kaksi parempaa majoituspaikkaa

Dar es Salaamin hotellit sijaitsevat joko aivan kaupungin keskustassa tai hieman kaupungin ulkopuolella meren rannalla (noin 10-25 km). Hotellimaksut vaihtelevat tason mukaan. Hotelleissa on eri hinnastot  oleskeluluvan haltijoille ja turisteille (oleskeluluvan haltija maksavat shillingeissä, turistit dollareissa).

Keskustan hotelleja:

 

Rantahotelleja:

 

Msasanin niemimaan hotelleja:

Viime vuosina turismi on lisääntynyt Sansibarilla, minkä johdosta hotellien tarjonta ja taso on huomattavasti kohentunut.  Sansibarin hintataso on mannermaata jonkin verran alhaisempi. Hyviä hotelleja Stone Townissa ovat esimerkiksi Serena Inn sekä hieman edullisempi Tembo.

Eri luonnonpuistojen yhteydessä on myös majoituspaikkoja, joita kutsutaan lodgeiksi (huoneet yleensä telttakangasmökkejä). Niiden hintataso on Dar es Salaamin hotellien luokkaa. Laadultaan ja esimerkiksi siisteydeltään ne ovat hyvin eritasoisia. Hotellivaraukset lodgeihin sekä eritoten pääkaupungin hotelleihin on syytä tehdä ajoissa.

Mitat ja painot

 

Tansania on virallisesti siirtynyt kymmenjärjestelmään, joskin ihmiset vielä paljon käyttävät vanhoja englantilaisia mittoja kuten tuumaa, jalkaa ja gallonaa. Paikallisella väestöllä on myös omat mittansa, esimerkiksi toreilla, missä ruokatavaroita myydään ja mitataan joko kappaleittain, kasoissa myyden tai käyttämällä erikokoisia vetomittoja.

Muutot

 

Rahtitavaran kuljetus tapahtuu joko meritse tai lentoteitse. Tansanian ja Suomen välillä tavaran kuljetus meritse kestää keskimäärin kuusi viikkoa. Maassa on huolintaliikkeitä, jotka hoitavat tavaran pakkaamisen ja kuljetuksen lastauspaikoille sekä suorittavat kaikki tarvittavat tulliselvitykset ja asiapapereiden täyttämisen ja käsittelyn viranomaisten kanssa. Merirahdissa tulee ehdottomasti käyttää lukittua konttilähetystä kappaletavaran sijasta.

Pankit

 

Pankkiasiointi vie aikaa ja pankkien palvelumaksut ovat korkeita. Pankkitoiminta kehittyy kuitenkin koko ajan ja verkkopankkipalveluitakin tarjotaan. Erilaiset kännykkäpohjaiset rahansiirto- ja maksutavat (mm. M-Pesa) ovat erittäin yleisiä.

 

Yleisimmillä luottokorteilla (Visa, Visa Electron, Amex, MasterCard, joissakin paikoissa Maestro/Link) voi nostaa pankkiautomaateista käteistä. Suositeltavaa on käyttää suurimpien pankkien yhteydessä olevia automaatteja. Lisäksi jotkin suurimmat ruokakaupat (esim. Village Supermarket, Shopper's Plaza) hyväksyvät luottokortteja eivätkä veloita komissiota.

Parturi-kampaamot

 

Partureita ja kampaamoita on runsaasti. Paikallisten tarjoamat palvelut ovat erittäin edullisia, eurooppalaisten suosimat taas kalliimpia. Parturipalveluiden hinta vaihtelee noin välillä TZS 1 500–30 000. Kampaamopalveluiden (leikkaus, värjäys, raidat jne.) hinnat vaihtelevat palvelusta riippuen TZS 30 000–250 000.

Posti

 

Postilaitos noudattaa palveluksiensa suhteen kansainvälistä käytäntöä ja toiminta on melko luotettavaa. Kirjeiden lähettämisessä tulee kysymykseen lentoposti. Lentoposti Euroopan ja Tansanian välillä kestää neljästä päivästä reiluun viikkoon, laivaposti 2-3 kuukautta.


Postitoimistot ovat auki arkisin kello 7.30–16.00, lauantaisin 07.30–12.00. Postia ei jaeta kotiosoitteisiin vaan lajitellaan postitoimiston ulkopuolella oleviin postilokeroihin.

Puhelimet

 

Tansanian suuntanumero on +255. Dar es Salaamin lankapuhelimiin soitettaessa lisätään suuntanumero 22.

 

Puhelinosakkeita ei voi ostaa Tansaniassa kuten Suomessa, vaan puhelinlinja on vuokrattava.  Anomus tehdään puhelinlaitokselle, joka suorittaa asennuksen, mikäli vapaita linjoja on. Puhelinverkostoja on lisätty ja linjan saaminen helpottunut. Vaikka puhelinyhteydet ovat parantuneet, on yhteyksien saaminen toisinaan hankalaa ja aikaa vievää. Puhelu saattaa katketa useaan kertaan ja oma ääni palaa puhujalle takaisin, vastapuolen äänen kadotessa.

 

Tansaniassa toimii myös gsm-verkosto ja yhteyksiä tarjoaa viisi eri operaattoria. Operaattorista riippuen verkosto kattaa nykyisin lähes koko maan. Airtel (entinen Zain) ja Vodacom ovat suosituimmat operaattorit Tansaniassa.

Pukeutuminen

Dar es Salaam on suurimman osan vuotta lämmin ja marras–maaliskuussa kuuma, joten kevyt ja ilmava vaatetus on suositeltavinta. Luonnonkuidut ovat hyviä materiaaleja. Kaikki suomalaiset kesävaatteet ovat omiaan Tansaniassa. Korkeammilla seuduilla, missä ilmasto on viileämpi, myös villapuserot ja takit sekä pitkät housut ovat tarpeen.

 

Pukeutumisetiketti on Tansaniassa varsin vapaa, niin kutsuttua puku- ja solmiopakkoa ei Dar es Salaamissa ole. Miesten asuna on yleisesti esimerkiksi kevyt puuvillapuku, naisilla yleisin asu tilaisuuksissa on vierailupuku. Pitkiä iltapukuja käytetään satunnaisesti esimerkiksi hyväntekeväisyystanssiaisissa.

 

Sansibarilla kannattaa muistaa muslimikulttuuri ja pukeutua konservatiivisesti. Lisäksi kannattaa muistaa, että armeijan (minkä maan tahansa), sekä poliisin varusteita muistuttavien vaatteiden tai vaatekappaleiden käyttö on kielletty Tansaniassa.

 

Valmisvaatteita on saatavilla kauppakeskuksissa, pienissä liikkeissä eri puolilla kaupunkia sekä kadun varsien kirpputoreilla.  Alusvaatteita ja uima-asuja aikuisille ja lapsille on jonkin verran tarjolla (Shopper’s Plaza, Woolworth’s, Slipway, Mlimanin kaupat). Kankaita on saatavilla ja vaatteita voi teettää edullisesti, mutta laatu ja valikoima vaihtelevat. Vaatteiden ja kenkien huoltoon löytyy edullisia pesulapalveluja ja suutareita.

 

Kenkiä on saatavilla, laatu ja valikoimat eivät tosin välttämättä tyydytä länsimaista ostajaa. Nahkaisia varvastossuja myydään paljon. Urheilukenkiä on myös jonkin verran saatavilla .

Puoliso

 

Työluvan saaminen voi olla hankalaa. Ajankohtaiset ohjeet löytyvät Tansanian maahanmuuttoviraston ja Tansanian Tukholman suurlähetystön sivuilta.

 

Pysäköinti

Lappuliisat keräävät pysäköintimaksun keskustan kaduilta, yleinen summa on TZS 500/tunti.

Ravinto

 

Tyypillinen tansanialainen ruoka on esimerkiksi maissijauhoista valmistettu ugali, paksu puuromainen ruoka, jota syödään erilaisten kastikkeiden ja lihan (kana, vuohi, nauta) tai kalan kanssa. Kasviksista yleisimmin käytettyjä ovat pavut, bataatit, perunan sukulainen kassava, ruokabanaani (keitetään kuten peruna), riisi sekä erilaiset vihannekset kuten pinaatti, kaali, okra ja munakoiso. Tuoreita vihanneksia ja hedelmiä on saatavana kautta vuoden. Rannikolla kalat, ravut ja muut meren antimet ovat herkullisia.

Dar es Salaamissa on paljon erilaisia ravintoloita ja yhä enemmän kansainvälistä ruokatarjontaa. Ravintoloiden määrä on viime aikoina kasvanut ja tarjonta monipuolistunut. Useissa ravintoloissa viinivalikoimat ovat suppeat, pääasiassa tarjolla on Etelä-Afrikan viinejä.  Hintataso vastaa laadukkaimmissa paikoissa Suomen ravintolahintoja, mutta myös edullisia vaihtoehtoja on tarjolla. Laskut kannattaa aina tarkastaa huolellisesti.

Suurimpien keskustan hotellien yhteydessä toimii useita ravintoloita. Myös rantahotellien ravintoloiden viikonloppulounaat ovat suosittuja. Intialaista ruokaa on tarjolla useissa ravintoloissa muun muassa Alcovessa ja Anghitissa. La Terrace, Saverio’s, Mediterraneo ja Zain tarjoavat italialaista ruokaa. Kaupungissa ja niemimaalla on useita laadukkaita kiinalaisia ravintoloita. Lisäksi mainittakoon mainio etiopialainen Addis in Dar, korealais-japanilainen Osaka ja pihvipaikka Shooter's Grill.

Kahviloita toimii lähinnä kauppakeskusten ja hotellien yhteydessä.

Rekisteröity parisuhde

Tansanian rikoslain mukaan miesten välinen homoseksuaalisuus on rikos ja voi johtaa vankeustuomioon. Myös Sansibarilla homoseksuaalisuus on luokiteltu laittomaksi. Käytännössä tuomioita on langetettu vain harvoin. Vaikka homoseksuaaleja ei mannermaalla tai Sansibarilla vainotakaan, on aihepiiri yhteiskunnallinen tabu. Matkailijoiden tulee ottaa tämä huomioon julkisessa käyttäytymisessään.

 

Sosiaaliturva

 

Vuonna 1997 Tansaniaan perustettiin kansallinen sosiaaliturvakassa National Social Security Fund(NSSF). Yritykset, kansalaisjärjestöt, ja suurlähetystöt, jotka työllistävät tansanialaisia tai paikallisesti palkattuja ulkomaalaisia, maksavat kassaan. Rahaston jäsenillä on mahdollisuus saada mm.:

 • eläkettä  
 • vammautuneisuuskorvauksia
 • leskien korvauksia
 • hautajaisten järjestämiseen rahallista tukea
 • äitiyslomakorvauksia
 • korvauksia työtapaturman / työhön liittyvän sairauden sattuessa
 • sairaseläkettä

Suomi-kuva

 

Jo 1960-luvulta alkanut Tansanian ja Suomen yhteistyö on muokannut positiivisen kuvan Suomesta tansanialaisten keskuudessa. Suomi-tietoisuus, kuten muidenkin pohjoismaiden, on hyvin rajoittunutta. Jotkut osaavat pari sanaa suomea ja tietävät pääkaupungin. Yleinen vaikutelma Suomesta on aina positiivinen ja kritiikkiä kuulee erittäin harvoin.

Sähkövirta

 

Käytössä on kolmepiikkinen sähköpistoke ja sähkövirta on 250V/50Hz eli pistokkeet ovat samanlaisia kuin Isossa-Britanniassa.

Terveydenhuolto

 

Tansanian julkiset sairaalat ovat huonokuntoisia ja hygieniataso on heikko. Vuodepaikkoja ei ole riittävästi ja joskus potilaat joutuvat makaamaan lattioilla. Myöskään lääkäreitä tai hoitovälineitä ei ole riittävästi. Vakavammat sairastumiset tai onnettomuudet vaativat evakuointia joko Nairobiin, Johannesburgiin tai Suomeen. Yksityiset klinikat ja sairaalat ovat kuitenkin laadukkaita.

 

IST Clinic on suosittu yksityinen lääkäriasema, joka tarjoaa perustason laboratoriopalveluja, rokotuksia ja toimenpiteitä. Klinikan aukioloaikojen ulkopuolella klinikalla päivystää sairaanhoitaja, joka tarpeen vaatiessa kutsuu lääkärin paikalle. Klinikalla voi asioida englanniksi tai suahiliksi.

 

Dar es Salaamissa toimii myös yksityinen sairaala Aga Khan Hospital. Se tarjoaa mm. onnettomuus- ja hätäpalveluita, perhelääkäripalveluita, erikoislääkäreiden palveluita, diagnosointipalveluita ja tehohoitopalveluita. Sairaalalla on terveyskeskukset Dar es Salaamin lisäksi Dodomassa, Iringassa, Mbeyassa, Morogorossa ja Mwanzassa.

 

Muita terveyskeskuksia:

Premier Care Clinic

259 Ali Hassan Mwinyi Road, Namanga, Kinondoni, (Next To Best Bite Restaurant)

P.O. Box 220, Dar Es Salaam.

Tel: 255-22-266-8385

Contact Persons: Dr. Omar Awadh, Dr. Pierre Bervas

 

Tuonti- ja vientirajoitukset

 

Tansanian tuonti- ja vientirajoitukset kannattaa tarkistaa Tansanian veroviranomaisen sivuilta.

Valokuvaaminen

 

Maa tarjoaa useita mielenkiintoisia valokuvauskohteita, kuten villieläimet, maisemat, ihmiset ja niin edelleen. Paikallista väestöä kuvattaessa on kuitenkin syytä olla varovainen, sillä kaikki eivät ole halukkaita valokuvauskohteita, joten luvan pyytäminen ennen kuvan ottoa on paikallaan. Myöskään julkisia rakennuksia, lentokenttiä, sotilasalueita, siltoja ja muita erityisalueita ei saa kuvata.

Valuutta

 

Tansanian valuutta on Tansanian shillinki (TZS). Shillinkejä ei saa tuoda tai viedä maasta, joten niitä ei voi vaihtaa etukäteen Suomessa. Tansaniassa käytetään yleisesti Amerikan dollareita varsinkin turisteille suunnatuissa palveluissa. Dollareiden tulee olla vuodelta 2006 tai uudempia, ns. 'big head' -seteleitä. Myös euroja voi vaihtaa valuutanvaihtopisteissä.

 

Yleisimmät luottokortit (Visa, Amex, Diners, Master) käyvät maksuvälineinä suurimmissa hotelleissa ja ravintoloissa, mutta vain harvoissa kaupoissa. Liikkeet laskuttavat yleensä luottokortin käytöstä 5 prosentin komissiomaksun. Esimerkiksi suurimmissa ruokakaupoissa komissiota ei kuitenkaan veloiteta.

Vapaa-aika

 

Tansanian historiaa ja kulttuuria on talletettu kansallismuseoon sekä sen kylämuseoon, molemmat Dar es Salaamissa. Kylämuseossa järjestetään myös ngoma-esityksiä. Ngoma kuuluu tansanialaisiin juhlapäiviin ja erikoistilaisuuksiin. Se on musiikki- ja tanssiesitys, jossa tanssiryhmä esiintyy rumpujen ja muiden lyömäsoittimien säestyksellä. Toinen erityisesti sansibarilaisten rakastama musiikkilaji on taarab-musiikki, jossa on voimakasta arabimusiikin sävyä.

 

Ulkomaalaisten seuraelämä keskittyy klubien ja harrastusten ympärille. Pääkaupungissa toimii mm. englanninkielinen harrastelijateatteri (Little Theatre) sekä harrastelijaorkesteri ja -kuoro (Dar es Salaam Music Society). 

 

Erilaiset kulttuurijärjestöt järjestävät satunnaisesti näyttelyjä, konsertteja ja esitelmätilaisuuksia (British Council, Alliance Francaise, Russian Cultural Centre, Goethe Institute). Edellä mainittujen ohjelmiin kuuluu myös elokuvaviikkoja ja muita elokuvailtoja. Dar es Salaamissa toimii kaksi elokuvateatteria; Cinemax Mlimanin ostoskeskuksessa ja Free Market Oysterbayssa ja New World Cinema (vain intialaisia elokuvia). Kaupungissa on myös joitakin tanssipaikkoja, kasinoita ja yökerhoja (Las Vegas,  New Africa, Sea Cliff Casino, Sweet Eazy, Club Maisha).

 

Ilmastonsa puolesta maa tarjoaa suotuisat mahdollisuudet liikuntaan ja ulkoiluun. Rannikolla esimerkiksi Dar es Salaamin lähistöllä on monia hyviä uimarantoja ja White Sands -hotellilla on mahdollisuus suorittaa sukelluskurssi. Tarjontaa on myös pallolajien ystäville, harrastusmahdollisuuksia on mm. jalkapallossa, lentopallossa, koripallossa, käsipallossa sekä tenniksessä, squashissa ja golfissa. Dar es Salaamissa toimii myös useita kuntosaleja, joissa on myös ohjattua liikuntaa, kuten joogaa ja aerobicia  (muun muassa Colosseum, Fitness Center, Millennium Club Msasanin alueella). Liikunnan ja seuraelämän välimuoto Hash House Harriers toimii Dar es Salaamissa maanantaisin. Metsästysaseiden tuonti maahan on sallittua ja metsästyslupia myönnetään anomusten perusteella.

 

Purjehduksesta kiinnostuneille on Dar es Salaamissa pursiseura (DSM Yacht Club), joka järjestää jäsenilleen purjehduskilpailuja sekä muuta ohjelmaa. Klubin yhteydessä on myös uimaranta. Veneitä on silloin tällöin myytävänä. DYC:n toimintaan kuuluu myös sukellus, kalastus ja surffaus. Liittymismaksu on noin TZS. 600 000, jonka lisäksi maksetaan kuukausimaksu noin TZS 30 000. Gymkhana Clubilla voi pelata muun muassa tennistä, squashia, golfia, snookeria ja jalkapalloa. Liittymismaksu on noin TZS 500 000, jonka jälkeen vuosimaksu on noin TZS 170 000.
Molempiin klubeihin on jäsenyyttä anottava, ja se on usein aikaa vievää

 

Pohjois-Tansaniassa voi harrastaa vuorikiipeilyä. Suosituin kiipeilykohde on Kilimanjaro, jonne järjestetään opastettuja matkoja. Oppaat ja varusteet voi vuokrata paikan päällä.
Muista mielenkiintoisista matkailukohteista mainittakoon Olduvai ja sen lähistöllä sijaitseva Ngorongoron kraateri, Dodoman seudun luolamaalaukset, Bagamoyon kaupunki rannikolla ja sen lähellä sijaitsevat Kaolen rauniot sekä Sansibarin saari vanhoine rakennuksineen. Dar es Salaamin lähistöllä ja Sansibarilla voi viettää rentouttavaa aurinkolomaa eri rantahotelleissa.

 

Suosittuja retkeily- ja lomakohteita Tansaniassa ovat luonnonpuistot, joissa voi seurata ja valokuvata villieläimiä. Luonnonpuistoista tunnetuimmat ovat Serengeti ja Ngorongoro Pohjois-Tansaniassa. Muita kohteita ovat Lake Manyara, Kilimanjaron ja Arushan luonnonpuistot sekä Dar es Salaamin lähellä (300 kilometriä) oleva Mikumi ja etelässä Selous ja Ruaha. Luonnonpuistojen yhteydessä tai läheisyydessä on majoituspaikkoja yöpymistä varten. Matkustaminen huonon tiestön takia on aikaa vievää.


Tansanian luonto on hyvin vaihtelevaa maan eri osissa, joten jo pelkkä ajomatka pääkaupungista pohjoiseen tai etelään tarjoaa vaihtelua vaikkakin auton ikkunasta katsellen.

 

Lisätietoja:

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Dar es Salaam

Päivitetty 15.7.2014

© Suomen suurlähetystö, Dar es Salaam | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot