Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomi tukee naisten johtajuutta ja poliittista osallistumista Tansaniassa 3,9 miljoonalla eurolla - Suomen suurlähetystö, Dar es Salaam : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Dar es Salaam

Embassy of Finland, P.O.Box 2455
Dar es Salaam, Tanzania
Vaihde: +255 22 2212 400
S-posti: sanomat.dar@formin.fi, visa.dar@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 14.12.2017

Suomi tukee naisten johtajuutta ja poliittista osallistumista Tansaniassa 3,9 miljoonalla eurolla

Suomen suurlähetystö allekirjoitti 13.12.2017 YK:n tasa-arvojärjestön (UN Women) kanssa sopimuksen, jonka myötä Suomi tukee naisten johtajuutta ja poliittista osallistumista Tansaniassa 3,9 miljoonalla eurolla vuosina 2018–2012. Sopimuksen allekirjoituksen myötä lanseerattiin UN Womenin sekä tansanialaisten kumppanien toteuttaman WanawakeWanaweza -hankkeen toinen vaihe. Suomi on tukenut hankkeen ensimmäistä vaihetta (v. 2014–2017) 1,5 miljoonalla eurolla.  

Naisten johtajuutta ja poliittista osallistumista tukevan WanawakeWanaweza -hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset olivat rohkaisevia. Sen avulla mm. koulutettiin puoluejohtajia, naisparlamentaarikkoja, naisehdokkaita ja äänestäjiä.  Yhteensä 1282 parlamenttivaaliehdokkaiksi pyrkivää ja 713 ehdokasta osallistui koulutuksiin, joissa käsiteltiin johtajuuteen, vaalikampanjaan, viestintään ja varainhankintaan liittyviä asioita. Hankkeen myötä Tansanian poliittisten puolueiden rekisteröintitoimisto ja Sansibarin vaalikomissio laativat sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhteiskunnallisen inkluusion huomioonottavat strategiat ja toimintamallit. Hankeen kautta tarjottiin myös teknistä tukea mm. naisten parlamenttiryhmille vaalilakien arviointiin ja suosituksiin. Lisäksi hankkeen myötä paikallinen media nosti aktiivisesti esiin naisten osallistumista ja johtajuutta, ja hankkeen vaikuttamistyöpajojen kautta saavutettiin yli 10 000 paikallisyhteisön jäsentä. 

Sopimuksen allekirjoituksen myötä lanseerattiin UN Womenin sekä tansanialaisten kumppanien toteuttaman Wanawake Wanaweza -hankkeen toinen vaihe.
Sopimuksen allekirjoituksen myötä lanseerattiin UN Womenin sekä tansanialaisten kumppanien toteuttaman WanawakeWanaweza -hankkeen toinen vaihe.

Kuten WanawakeWanaweza -hankkeen ensimmäinen vaihe, myös toinen vaihe tullaan toteuttamaan kansalaisjärjestöjen, hallituksen, median ja paikallisyhteisöjen kanssa. Ensimmäisestä vaiheesta oppineina naisehdokkaiden ja ehdokkuudesta kiinnostuneiden naisten koulutukset aloitetaan jo ensi vuonna vuoden 2020 parlamenttivaaleja ajatellen. Lisäksi esimerkiksi miesten osallistumista hankkeeseen lisätään. 

UN Womenin maatoimiston johtaja Ms. Hodan Addou ja suurlähettiläs Pekka Hukka.
UN Womenin maatoimiston johtaja Ms. Hodan Addou ja suurlähettiläs Pekka Hukka.

Suomen tukea tarvitaan

WanawakeWanaweza -hankkeen toisen vaiheen allekirjoitustilaisuudessa Suomen suurlähettiläs Pekka Hukka korosti Suomen sitoutumista tasa-arvon edistämiseen Tansaniassa: "Suomen tavoitteena on edistää naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia osallistua poliittiseen keskusteluun ja  päätöksentekoon. Tutkimukset ja kokemukset osoittavat, että tasa-arvoinen poliittinen osallistuminen johtaa kestävämpään päätöksentekoon ja resurssien tasapuoliseen kohdentamiseen".

UN Womenin maatoimiston johtaja Hodan Addou kiitti puheenvuorossaan Suomen tukea, jonka avulla tuetaan Tansaniaa saavuttamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevat kansalliset ja kansainväliset sitoumukset. "Me haluamme tukea Tansaniaa saavuttamaan sitoumuksensa siitä, että enemmän naisia osallistuu poliittisiin instituutioihin ja prosesseihin, myös johtajina. Tämä työ sisältää poliittisten päätöksentekoelinten, kuten parlamentin, paikallishallinnon ja poliittisen puolueiden toimintamallien kehittämistä tasa-arvoisemmiksi. Lisäksi ohjelman kautta muun muassa tuetaan naisjohtajien ja naisverkostojen työtä sekä vaikutetaan stereotypioihin naisjohtajuudesta".

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 14.12.2017


© Suomen suurlähetystö, Dar es Salaam | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot