Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Viisumi - Suomen suurlähetystö, Dar es Salaam : Palvelut : Viisumi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Dar es Salaam

Embassy of Finland, P.O.Box 2455
Dar es Salaam, Tanzania
Vaihde: +255 22 2212 400
S-posti: sanomat.dar@formin.fi, visa.dar@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Schengen-viisumi

Viisuminhakijan tulee hakea Schengen-viisumia henkilökohtaisesti. Sähköpostitse tai postitse lähetettyjä hakemuksia ei voida käsitellä. Hakijan tulee varata aika viisumihakemuksen jättämistä varten sähköpostitse tai puhelimitse hyvissä ajoin, mielellään vähintään kolme viikkoa ennen suunnitellun matkan alkua:

Puh: +255 22 2212 400, +255 754 631 688
Sähköposti: visa.dar@formin.fi

Asiakaspalveluaika puhelimitse:
tiistai - torstai, klo 13.00 - 15.00

Mikä on Schengen-alue ja Schengen-viisumi?

Viisumi on maahantulolupa-asiakirja, joka myönnetään lyhytaikaista tai tilapäistä vierailua varten (enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla). Yhden Schengen-maan viisumi oikeuttaa matkustamiseen kaikkien Schengen-maiden alueella. Viisumin hakeminen ei automaattisesti takaa sen myöntämistä. Viisumin hallussapito ei automaattisesti oikeuta Schengen-alueelle saapumiseen, sillä maahantulon edellytykset tarkastetaan Schengenin ulkorajalla.

Schengen-valtiot ovat: Alankomaat , Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. EU:n ulkopuolisista maista mukana ovat Norja, Islanti ja Sveitsi.

EU-maista Iso-Britannia, Irlanti, Kroatia, Kypros, Bulgaria ja Romania eivät ole mukana Schengenin sopimuksessa.

Viisumien käsittelyyn ja päätöksiin sovelletaan kaikissa Schengen-valtioissa viisumisäännöstöä (810/2009/EY), joka on Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston asetus.

Mistä Schengen-viisumia voi hakea?

Tansanian, Burundin, Ruandan ja Kongon demokraattisen tasavallan kansalaiset tarvitsevat viisumin Schengen-alueelle.

Schengen-viisumia haetaan henkilökohtaisesti matkan pääkohteena olevan maan suurlähetystöstä siinä maassa, jonka kansalainen hakija on tai missä hän laillisesti oleskelee:

 • Jos hakija aikoo vierailla vain yhdessä Schengen- jäsenvaltiossa, haetaan viisumia kyseisen maan edustustosta
 • Mikäli suunniteltu matka sisältää kohteena useamman kuin yhden Schengen-jäsenvaltion, viisumihakemus jätetään sen Schengen-maan edustustoon, joka on matkan pääasiallinen kohde (matkan pituuden tai tarkoituksen osalta)
 • Mikäli pääasiallista kohdetta ei voida määrittää, hakemus jätetään sen Schengen-valtion edustustoon, jonka ulkorajan kautta hakija saapuu jäsenvaltioiden alueelle

Kunniakonsulit eivät ota vastaan viisumihakemuksia.

Suomi edustaa Tansaniassa Schengen-jäsenvaltioista Unkaria ja Viroa kaikissa Schengen- viisumiasioissa.

Belgia edustaa Suomea kaikissa Schengen-viisumiasioissa Burundissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä Ruandassa. Burundin, Kongon demokraattisen tasavallan ja Ruandan kansalaiset, sekä henkilöt, jotka laillisesti oleskelevat kyseisissä maissa voivat hakea viisumia Belgian suurlähetystöstä:

Embassy of Belgium in Bujumbura: http://diplomatie.belgium.be/burundi/

Embassy of Belgium in Kigali: http://diplomatie.belgium.be/rwanda/

Embassy of Belgium in Kinshasa: http://diplomatie.belgium.be/en/rd_congo

Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää?

Viisumihakemuksen voi jättää aikaisintaan kolme kuukautta ennen suunnitellun matkan alkua. Viisumia on hyvä hakea hyvissä ajoin, vähintään kolme viikkoa ennen suunniteltua matkaa.

Viisumihakemuksen käsittelyaika on 15 päivää. Edustusto voi pyytää lisäasiakirjaselvityksiä tai kutsua hakijan lisähaastatteluun, joka voi pidentää käsittelyaikaa huomattavasi.

Kiirehtimispyyntöjä ei voida ottaa huomioon esimerkiksi etukäteen hankittujen lentolippujen vuoksi. Edustusto ei vastaa tiedusteluihin koskien viisumihakemuksien jäljellä olevaa käsittelyaikaa.

On hyvä huomioida, että suurlähetystö on suljettu alla olevassa PDF- tiedostossa mainittuina juhlapyhinä:

pdfJuhlapyhät 2019, edustusto suljettu

Maahantulotarkastus

Viisumin hallussapito ei automaattisesti oikeuta Schengen-alueelle saapumiseen. Viisuminhaltijan maahantulon edellytykset arvioidaan uudelleen Schengen- ulkorajalla maahantulotarkastuksen yhteydessä. Mikäli maahan saapuminen evätään rajaviranomaisten toimesta, ei viisuminmyönnöstä voida vaatia korvauksia.

Maahantulotarkastuksen yhteydessä viisuminhaltijan tulee esittää toimeentuloon edellyttämät rahavarat, asiakirjaselvitys koskien matkan kestoa ja tarkoitusta sekä matkustajavakuutus. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että viisuminhaltijalla on rajatarkastusta varten mukanaan kaikki viisumihakemuksessa esittämänsä liiteasiakirjojen kopiot.

Lisätietoja Schengen- rajatarkastuksista löytyy Euroopan komission verkkosivuilta.

Viisumihakemuksen jättäminen tutkittavaksi - mitä asiakirjoja vaaditaan?

Viisuminhakijan tulee toimittaa kaikki viisumihakemuksensa liiteasiakirjat ja niiden kopiot henkilökohtaisesti edustustolle etukäteen varattuna viisumihakemuksen jättöaikana. Edustusto ei ota kopioita liiteasiakirjoista. Asiakirjaselvitysten tai niiden kopioiden puuttuminen hakemuksesta johtaa pidentyneeseen käsittelyaikaan.

Viisuminhakijan tai kutsujan ei tule lähettää edustustolle kutsukirjeitä tai muita asiakirjaselvityksiä sähköpostitse tai postitse etukäteen ennen hakijan varaamaa viisumihakemuksen jättöaikaa.

Edustustolle toimitettuja liiteasiakirjoja tai niiden kopioita ei palauteta hakijalle, lukuun ottamatta passia, alkuperäistä matkavakuutusta sekä alkuperäisiä syntymä- ja avioliittotodistuksia. Tämän vuoksi viisuminhakijan on hyvä ottaa kopioita myös itselleen edustustolle toimittamistaan asiakirjoista.

Kaikki liiteasiakirjat tulee kääntää englannin, suomen tai ruotsin kielelle. Käännöksen kanssa tulee esittää alkuperäinen asiakirja ja sen kopio.

Kaikki viisuminhakijat voidaan haastatella ja heiltä otetaan sormenjäljet viisumisäännöstön mukaisesti.

Viisumihakemuksen liitteet:

 • Hakijan täyttämä, allekirjoittama ja päiväämä viisumihakemuslomake. Hakemuslomakkeita on saatavilla myös edustustolta.
 • Yksi värillinen passivalokuva (47 x 36 mm), jossa on vaalea tausta ja joka on korkeintaan kuusi kuukautta vanha. Lisäohjeita valokuvan laatuvaatimuksista saa Poliisin verkkosivuilta.
 • Passi tai muu matkustusasiakirja, joka on voimassa vähintään kolme kuukautta suunnitellun matkan päättymisen jälkeen. Passissa tulee olla vähintään kaksi tyhjää sivua. Passin tulee olla myönnetty alle 10 vuotta sitten.
 • Edelliset passit
 • Kopio nykyisen passin (ja vanhojen passien) tietosivusta sekä kaikista muista passin sivuista, joilla on jotakin merkintöjä
 • Matkasairausvakuutus ja sen kopio, joka kattaa lääketieteellisistä syistä kotimaahan palauttamisesta, hätätilanteessa annettavasta sairaanhoidosta ja/tai hätätilanteessa annettavasta sairaalahoidosta tai kuolemasta jäsenvaltioiden alueella oleskelun aikana mahdollisesti aiheutuvat kulut. Vakuutuksen vähimmäismäärän on oltava 30 000 euroa. Vakuutuksen on oltava voimassa kaikkialla jäsenvaltioiden alueella ja koko suunnitellun oleskelun tai kauttakulun ajan. Vakuutuksessa tulee olla mainittuna viisuminhakijan nimi sekä syntymäaika. Esimerkkilista Tansaniassa toimivista vakuutusyhtiöistä löytyy täältä
 • Meno-paluu lentolippuvaraus. Lento-, juna tai laivalippuja ei tule maksaa ennen viisumipäätöksen tiedoksisaantia, jotta mahdolliselta taloudelliselta menetykseltä vältyttäisiin.
 • Hotellivaraus tai selvitys muusta majoituksesta
 • Muiden kuin Tansanian kansalaisten tulee esittää asiakirjaselvitys laillisesta oleskelustaan Tansaniassa eli voimassaoleva oleskelulupa Tansaniaan, joka on voimassa vähintään kolmen kuukauden ajan suunnitellun matkan päättymisen jälkeen
 • Alkuperäinen maksukuitti viisumimaksun (60 euroa) suorittamisesta edustuston pankkitilille Tansaniassa. Viisumimaksua ei palauteta vaikka viisumia ei myönnettäisi tai hakemus peruttaisiin. Edustuston palveluhinnasto löytyy täältä.

Viisumihakemuksen lisäliitteet:

 • Asiakirjaselvitys siitä, että hakijalla on riittävät varat suunniteltua matkaa varten. Hakijan henkilökohtaisen pankkitilin tiliote vähintään kolmen kuukauden ajalta
 • Hakijan syntymätodistus ja sen kopio
 • Hakijan avioliittotodistus ja / tai alaikäistenlasten syntymätodistukset sekä niiden kopiot
 • Jos hakija on opiskelija: opiskelijakortti ja sen kopio, leimattu ja allekirjoitettu opiskelijan läsnäolotodistus ja sen kopio, kirje koululta tai yliopistosta, jossa mainitaan opiskelujen aihe, opiskelun taso, läsnäolotaso sekä suunnitellun loman/matkan päivämäärät
 • Jos hakija on työntekijä, työsopimus ja sen kopio sekä työnantajan päivätty kirje (kirjeessä tulee mainita työnantajan ja työntekijän nimet, työnantajan osoite ja puhelinnumero, kirjeen allekirjoittaneen henkilön titteli, työntekijän työtehtävät, kuukausipalkka sekä suunnitellun matkan päivämäärät) sekä palkkakuitit viimeisen kolmen kuukauden ajalta
 • Jos hakija on yrittäjä, yrityksen rekisteröintitodistus ja sen kopio (rekisteröintitodistuksesta tulee ilmetä yrityksen omistavien henkilöiden nimet), TIN-todistus, veronmaksukuitit, yrityksen pankkitiliote viimeisen kolmen kuukauden ajalta
 • Jos hakija on alaikäinen (alle 18-vuotias), hakijan syntymätodistus sekä hakijan molempien vanhempien passit ja niiden kopiot. Jos alaikäinen hakija matkustaa yksin tai vain toisen vanhemman / huoltajan kanssa, molempien vanhempien / huoltajien kirjallinen suostumus matkalle, joka allekirjoitetaan edustustolla
 • Jos hakijan matkan tarkoitus on osallistua konferenssiin Schengen-alueella, konferenssin kontaktihenkilön nimi ja puhelinnumero, kirjallinen vahvistus konferenssiin osallistumisesta sekä kuitti mahdollisen osallistumismaksun maksamisesta
 • Vapaamuotoinen kutsukirje englanniksi:

Jos suunnitellun matkan tarkoitus on perhe- tai ystävävierailu, allekirjoitettu ja päivämäärätty vapaamuotoinen kutsukirje kutsujalta. Kutsukirjeessä tulee mainita kutsujan osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite, kuka kutsuu kenet, milloin, kuinka pitkäksi aikaa, minne ja mitä tarkoitusta varten. Kutsukirjeessä on myös hyvä selventää kutsujan ja viisuminhakijan välinen suhde. Asiakirjaselvitys koskien kutsujan ja viisuminhakijan mahdollista perhesidettä (avioliittotodistus, syntymätodistus jne.) on myös hyvä liittää kutsuun.

Jos suunnitellun matkan tarkoitus on liiketoiminta, kutsukirje Schengen-alueella toimivalta yritykseltä, jossa mainitaan yrityksen yhteystiedot, suunnitellun matkan aika ja kesto, matkan tarkoitus sekä liikesuhteen kesto ja laatu kutsujan ja viisuminhakijan / hänen edustamansa yrityksen välillä

Jos kutsujana toimii yritys, kopio yrityksen toimiluvasta tai rekisteröintitodistuksesta

Edustusto voi pyytää viisuminhakijaa toimittamaan myös muita lisäselvityksiä, joita ei ole mainittu yllä olevassa listassa.

Viisumimaksu

Edustuston palveluhinnasto ja maksuohjeet löytyvät täältä. Palvelumaksut Tansanian shillingeissä päivitetään kuukausittain valuuttakurssien muutosten mukaisesti.

Viisumimaksu maksetaan Tansanian shillingeissä edustuston tansanialaiselle pankkitilille sillä viikolla, jolloin viisuminhakijalla on viisumihakemuksen jättöaika. Alkuperäinen maksutosite tulee esittää viisumihakemuksen jättämisen yhteydessä.

Viisumimaksua ei peritä alle 6-vuotialta lapsilta eikä Suomen, EU/EEA tai Sveitsin kansalaisen perheenjäseniltä. Viisumihakemukseen tulee liittää perheenjäsenen passikopio sekä asiakirjaselvitys perheenjäsenyydestä, esim. avioliittotodistus, syntymätodistus, lapsen huoltajuustodistus.

Viisumimaksua ei palauteta, vaikka viisumia ei myönnettäisi tai hakemus peruttaisiin.

Viisumityypit

 • Kertaviisumi on yhtä matkaa varten annettu viisumi, oleskelu voi kestää enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla.
 • Kaksikertaviisumi on kahteen maahantuloon oikeuttava viisumi, joka voi olla voimassa Schengen-maiden alueella enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla.
 • Monikertaviisumi oikeuttaa useisiin saapumisiin Schengen alueelle. Oleskelujen yhteenlaskettu kesto saa olla enintään viisumitarraan merkittyjen päivien lukumäärä, joka voi olla enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla.

Euroopan komission verkkosivuilta löytyvällä short-stay calculator- laskurilla voi laskea sallitun oleskelun keston.

Viisumihakemusta koskeva päätös

Edustusto ilmoittaa viisuminhakijalle joko puhelimitse tai sähköpostitse, kun viisumipäätös on valmis. Tietoja koskien päätöksen laatua ei voida luovuttaa sähköpostitse tai puhelimitse.

Hakijaa pyydetään tulemaan edustustolle hakemaan viisumipäätöksensä tiedoksi henkilökohtaisesti. Viisuminhakija voi myös päivätyllä, allekirjoittamallaan valtakirjalla valtuuttaa toisen henkilön hakemaan viisumipäätöksen edustustolta.  Viisuminhakijan tulee liittää valtakirjaan passinsa tai henkilökorttinsa kopio sekä ilmoittaa asiasta edustustolle hyvissä ajoin.

Tietoja koskien viisumihakemusta tai viisumipäätöstä luovutetaan ainoastaan viisuminhakijalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle henkilökohtaisesti.

Viisumin epääminen ja muutoksenhaku

Mikäli viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyty, viisumi evätään. Viisumin epäämisen perusteet ilmoitetaan viisumisäännöstön mukaisesti vakiomuotoisella Schengen-maiden yhteisellä lomakkeella. Tämän lisäksi muuta selvitystä ei anneta.

Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä edustustolta. Oikaisuvaatimusohjeet annetaan yhdessä päätöksen kanssa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.

Oikaisuvaatimus pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään kahden kuukauden kuluessa.

Suomen edustuston oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus koskee 1.4.2016 ja sen jälkeen tehtyjä oikaisuvaatimuspäätöksiä. Valitusosoitus annetaan yhdessä oikaisuvaatimuspäätöksen kanssa. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle edustustolle, joka toimittaa valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa.

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta koskevissa viisumiasioissa hakijalla on valitusoikeus hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä.

Tulosta

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 30.1.2019


© Suomen suurlähetystö, Dar es Salaam | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot