Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysyttyä - Suomen suurlähetystö, Dar es Salaam : Palvelut : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Dar es Salaam

Embassy of Finland, P.O.Box 2455
Dar es Salaam, Tanzania
Vaihde: +255 22 2212 400
S-posti: sanomat.dar@formin.fi, visa.dar@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyä

Ajokortti

Vuoden 2016 alusta alkaen ajokorttiasioita on hoitanut Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Trafin verkkosivuilta löytyy tietoa myös koskien uuden ajokortin hankkimista kadonneen tai anastetun tilalle. Asiointipaikkoina Trafin palveluille toimivat Suomessa Ajovarma Oy:n palvelupisteet.

Kansainvälistä ajokorttia voi anoa Autoliitosta.

Tansaniassa ajokorttia koskevissa kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä paikallisviranomaisiin, esim. Dar es Salaamissa Regional Traffic Office, puh. +255-22-2110487. Lisäohjeita tansanialaisen ajokortin hankkimisesta löytyy Tanzania Revenue Authorityn verkkosivuilta.

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen asuinpaikasta riippumatta. Tämä asevelvollisuuslain 1 §:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta. Naisten asepalvelus on vapaaehtoinen.

Asevelvollisen rekisteripaikkakunnan sotilaspiirin esikunnasta tulee asevelvolliselle kutsuntakirje sinä vuonna, kun hän täyttää 18 vuotta. Jos näin ei tapahdu, asevelvollisen tulee itse huolehtia siitä, että kutsunta tulee tehdyksi.

Perustietoa varusmiehelle
Suomen puolustusvoimat

Eläimet

Tietoa lemmikkieläinten maahantuonnista Suomeen saa Elintarviketurvallisuusvirastosta (Evira).

Lemmikkieläinten tuonnista Tansaniaan saa lisätietoja Tansanian Tukholman suurlähetystöstä.

Eläke

Eläkeasioissa tulee kääntyä Kansaneläkelaitos Kelan KV-yksikön puoleen.

Henkilötiedustelut

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Tansaniassa

Voit tehdä ulkoministeriölle pyynnön hankkia virkatodistuksen, muita henkilöä koskevia asiakirjoja tai osoitetietoja ulkomailta. Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimisen on oltava perusteltua hakemuksen tehneen etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Lisätietoja osoite- ja virkatodistustiedusteluista sekä toimeksiantolomake löytyvät ulkoasiainministeriön verkkosivuilta.

On hyvä huomioida, että Tansaniassa ei ole kattavaa väestörekisteriä, jolloin henkilön osoitetta on erittäin vaikea saada selville viranomaisteitse vaikka etsittävän henkilön asuinpaikkakunta olisi tiedossa.

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta 

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi tiedustella Maistraatista.

Kansalaisuus

Suomen kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään Suomen perustuslaissa, mutta myös muussa lainsäädännössä.

Kansalaisuus tarkoittaa valtion ja yksityisen henkilön välistä laillista suhdetta, joka sisältää molemminpuolisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Kukin valtio säätää itsenäisesti siitä, miten kansalaisuus saadaan, miten siitä voi luopua ja miten sen menettää. Suomen kansalaisuudesta säädetään 1.6.2003 voimaan tulleessa kansalaisuuslaissa (359/2003).

Suomen lainsäädäntö hyväksyy monikansalaisuuden (kaksoiskansalaisuus). Suomalainen ei menetä Suomen kansalaisuutta, kun hän saa toisen valtion kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen ei tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudestaan saadessaan Suomen kansalaisuuden.

On kuitenkin huomattava, että myös toisen valtion lainsäädäntö vaikuttaa siihen, voiko henkilöllä olla nykyisen kansalaisuutensa lisäksi toinen kansalaisuus.

Jotta kansalaisuutta hakeva ei tahtomattaan menetä nykyistä kansalaisuuttaan, hänen on syytä selvittää etukäteen toisen valtion suhtautuminen monikansalaisuuteen. Helpoimmin tämä käy ottamalla yhteyttä asianomaisen valtion ulkomaan edustustoon tai ulkoasiainministeriöön.

Vaikka monikansalaisuus hyväksytään, voi monikansalainen (kaksoiskansalainen) menettää Suomen kansalaisuutensa 22-vuotiaana, jos hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen.

Lisätietoa Suomen kansalaisuudesta saa Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Muutto Suomeen

Työ- ja elinkeinoministeriön Perustietoa Suomesta- oppaasta löytyy tietoa maahanmuuttajille 12 kielellä suomalaisesta yhteiskunnasta ja palveluista Suomessa. Myös Infopankki, Suomi.fi ja Kansalaisneuvonta sivustoilta löytyy hyödyllistä tietoa koskien julkisia palveluita Suomessa.

Muuttotavaroiden vienti Suomeen ja tuonti Suomesta

Muuttotavaroiden tuonnista ja viennistä sekä muista tullikäytännöistä saa lisätietoja Suomen Tullista.

Rahalähetykset

Rahalähetyksiä voi tehdä Tansaniaan, Ruandaan, Burundiin ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan esimerkiksi Western Unionin, Forexin tai Moneygramin välityksellä.

Verotus

Verotusta koskevissa kysymyksissä tulee kääntyä Verohallinnon puoleen. Verohallinnon verkkosivuilta löytyy ohjeet myös verokortin tilaamiseen sähköisesti.

Vihkiminen

Vihkimisestä Tansaniassa ja siihen tarvittavista asiakirjoista saa tietoa Tansanian Tukholman-suurlähetystöstä.

Väestörekisteri

Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestörekisterikeskukseen on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset.

Ulkomailla pysyvästi tai tilapäisesti oleskevalla Suomen kansalaisella on velvollisuus ilmoittaa rekisterinpitäjälle ulkomailla oleskelun aikana tapahtuneista lisäyksistä, muutoksista ja korjauksista, jotka koskevat hänestä väestötietojärjestelmään tallennettuja tietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. lapsen syntymä, avioliitto, avioero, nimenmuutos ja osoitteenmuutos. Lisätietoja ulkomailla asuvan suomalaisen henkilötietojen päivitysvelvollisuudesta saa Maistraatin verkkosivuilta.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 19.10.2017


© Suomen suurlähetystö, Dar es Salaam | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot