Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Alueellinen yhteistyö - Suomen suurlähetystö, Dar es Salaam : Kehitysyhteistyö : Alueellinen yhteistyö

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Dar es Salaam

Embassy of Finland, P.O.Box 2455
Dar es Salaam, Tanzania
Vaihde: +255 22 2212 400
S-posti: sanomat.dar@formin.fi, visa.dar@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Alueellinen yhteistyö

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön lisäksi Tansania on myös alueellisten hankkeiden kohde. Suomen Tansanian-suurlähetystö hallinnoi Suomen tukea Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusrahastolle ja TradeMark East Africalle.

Monet alueellisista hankkeista tukevat Suomen Tansanian-maastrategian tavoitteita sen kolmella painopistealueella, kuten edistämällä ICT:n ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

TradeMark East Africa

TradeMark East Africa voittoa tavoittelematon yritys, joka tukee Itä-Afrikan yhteisön jäsenmaita ja Etelä-Sudania kaupankäynnin helpottamisessa. TMEA:lla on kolme tavoitealuetta: 1) fyysisen markkinoillepääsyn helpottaminen, 2) ulkomaankaupan toimintaympäristön parantaminen, ja 3) yritysten kilpailukyvyn kohentaminen.

Kuva: Venla Voutilainen
Trade Mark East African tapahtuma Dar Es Salaamin satamassa.
TradeMark East African osuus Dar es Salaamin sataman uudistuksesta käynnistettiin juhlallisesti yhden satamavajan purkutöillä. Satama on avainasemassa niin Tansanian kuin sen naapurimaiden kaupan kehityksen kannalta.

TMEA mm. tukee Dar es Salaamin ja Mombasan satamien tehostamis- ja laajennustöitä, yhden pysähdyksen raja-asemien rakentamista, rekkakuormien mittausasemien vähentämistä ja tehostamista Itä-Afrikan pääkuljetusväylillä, sähköisten tullausjärjestelmien käyttöönottoa Itä-Afrikan yhteisön jäsenmaissa sekä vienti- ja logistiikkayritysten osaamisen vahvistamista.

Suomi rahoittaa hanketta 9,8 miljoonan euron rahoitusosuudella vuosina 2017-2020.

Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusrahasto

Suomi tukee Itä-Afrikan integraatiota rahoittamalla Itä-Afrikan yhteisön (East African Community, EAC) kumppanuusrahastoa.

Korirahoituksella edistetään avun harmonisointia ja vähennetään EAC:n sihteeristölle annettavan tuen hallinnointikustannuksia. Kumppanuusrahastosta rahoitetaan EAC:n viisivuotista kehitysstrategiaa, jonka päätavoitteena on alueellisen, taloudellisen ja poliittisen integraation edistäminen.

Suomi on tukenut Itä-Afrikan yhteisöä vuodesta 2008 miljoonalla eurolla vuosittain ja on kumulatiivisesti mitattuna yhteisön toiseksi suurin avunantajakumppani. Suomi toimi vuosina 2009–2011 rahaston yhteispuheenjohtajana. 

Energia- ja ympäristökumppanuusohjelma

Suomen rahoittama energia- ja ympäristökumppanuus EEP edistää uusiutuvan energian, puhtaan teknologian ja energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöä. Se tarjoaa kestäviä energiapalveluja köyhille ja taistelee ilmastonmuutosta vastaan. EEP-ohjelmia on Andien alueella, eteläisessä ja Itä-Afrikassa sekä Mekongin alueella ja Indonesiassa.

Eteläiseen ja Itä-Afrikkaan sijoittuva EEP-ohjelma kattaa myös Tansanian. Tansaniassa on toteutettu erilaisia uusiutuvan energian projekteja ja Tansania on osallistunut myös alueellisiin projekteihin esimerkiksi naapurimaansa Sambian kanssa. EEP:n hankkeet ovat sijoittuneet Tansaniassa esimerkiksi Iringan, Tangan, Kilimanjaron, Shinyangan ja Dar es Salaamin alueille. Tansaniassa ohjelmaa koordinoi energia- ja mineraaliministeriö.

Vuoden 2010 jälkeen Suomi on rahoittanut EEP-projekteja yhteensä noin kuuden miljoonan euron edestä. Ohjelmaa rahoittavat myös Itävalta ja Iso-Britannia.

Afrikan tulevien osaamisyhteiskuntajohtajien kapasiteetin vahvistaminen

ALICT (African Leadership ICT Programme) on Suomen tukema Global e-Schools and Communities -järjestön toteuttama hanke. Siinä tuetaan Itä-Afrikan yhteisön ja eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (Southern African Development Community, SADC) jäsenvaltioiden uuden teknologian ja erityisesti informaatioteknologian hyötyjen saattamista maiden käyttöön yhdessä yksityisen sektorin kanssa.

Suomen tuki ALICT-ohjelmalle vuosina 2014-2016 on yhteensä kolme miljoonaa euroa.

Tuki alueellisen kaupan edistämiselle Itä-Afrikassa

Maailman Kauppajärjestön alaisen International Trade Centerin toteuttamassa hankkeessa on tavoitteena edistää vientituotteiden tuotantoa Keniassa, Tansaniassa Sambiassa kehittämällä tuottajien kilpailukykyä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä kauppaa tukevia instituutioita. Hanke keskittyy erityisesti maataloustuotteisiin ja niiden jalostamiseen.

Tansaniassa hankkeella tuetaan mangon, hunajan ja mausteiden arvoketjuja. Hanke tukee sektoreiden keskusjärjestöjä sekä tarjoaa koulutusta yrittäjille ja viljelijöille. Hanke on tuottanut kullekin arvoketjulle tiekartan, jonka avulla niitä voidaa jatkossa kehittää.

Suomi rahoittaa hanketta yhteensä 4,25 miljoonalla eurolla vuosina 2013-2016.

Tullien kapasiteetin kehittämishanke eteläisessä ja Itä-Afrikassa 

Hankkeen tarkoituksena on edistää kahdeksan eteläisen ja itäisen Afrikan maan tullien tehokkuutta ja hyvää hallintoa ja siten vähentää köyhyyttä, edistää kestävää taloudellista kehitystä ja parantaa yleistä turvallisuutta ja ympäristön tilaa. Hanketta toteuttaa Maailman tullijärjestö (WCO), jonka alueellinen toimisto sijaitsee Nairobissa.

© Suomen suurlähetystö, Dar es Salaam | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot